Rozmowa z Barbarą Jasińską o odkrywaniu wysokiej wrażliwości
Jak nie zwariować w święta będąc osoba wysoko wrażliwą?
Jak nie zwariować w święta, będąc osobą wysoko wrażliwą?
19 grudnia, 2021
czas refleksji pytania na stary i nowy rok
Czas refleksji – pytania o stary i nowy rok
31 grudnia, 2021