Rozmowa z Katarzyną Rybicką, jak pracować za pomocą bajek i metafor