Jak przekształcić głos wewnętrznego krytyka w głos sojusznika?

Jak przekształcić głos wewnętrznego krytyka w głos sojusznika?